Maine on menestystekijä, joka edellyttää huoltoa ja vaalimista.

Mainekortit on arviointi- ja kehittämismenetelmä, jolla voit arvioida oman yrityksesi mainetyötä ja rakentaa yrityksellesi tietä hyvään maineeseen.

Kortit on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille. Mainekorttien tavoitteena on auttaa sinua ajattelemaan yrityksesi toimintaa maineen rakentamisen ja vaalimisen kannalta. Kortit toisin sanoen auttavat sinua yrityksesi strategiaan liittyvissä pohdinnoissa.

Mainekortit sisältävät kysymyksiä, joiden avulla yritys voi ymmärtää:

  1. Mistä yhteisön maine syntyy?
  2. Kenen tehtävä on vaalia ja johtaa yhteisön mainetta?
  3. Kuinka mainetta pidetään esillä?
  4. Mitkä asiat tai tapahtumat voivat pilata yhteisön maineen?

Voit käyttää kortteja esimerkiksi yrityksesi kehittämispalavereissa, strategiapohdinnoissa tai oman ajattelusi apuvälineenä.

Liity Mainekortit-ryhmään Facebookissa