Kortti 1: Mainestartti

  • Mikä on yrityksesi perimmäinen tarkoitus ja tehtävä?
  • Listaa asioita, joista yrityksesi tunnetaan – hyvässä tai pahassa?
  • Listaa tahoja, jotka voisivat puhua yrityksestäsi – hyvää tai pahaa?
  • Ketkä edellä mainituista voisivat suositella yritystäsi?