Kortti 4: Maineriskit

  • Listaa kolme keskeisintä tapaa, miten yrityksesi maine voi tahriintua. Kuinka todennäköisenä pidät niiden tapahtumista?
  • Mikä olisi tehokkain tapa tuhota yrityksesi?
  • Mitä yritystäsi koskevaa asiaa et haluaisi lukea päämedian etusivulta?
  • Miten yrityksesi on varautunut maineen tahriintumiseen? Mitä tehdään ja kuka tekee, jos jotakin menee pieleen?