Kortti 7: Jokeri

Tee maineenhallinnan pikatesti valitsemalla kunkin väittämän vierestä sopiva vaihtoehto:

Vastausvaihtoehdot:
A) Kyllä
B) Jotain on tehty, mutta asia on keskeneräinen
C) Tätä ei ole vielä mietitty

1. Tiedämme, mitä yrityksestämme puhutaan.
2. Tiedämme, ketkä kaikki meistä puhuvat.
3. Se, mitä yrityksestä puhutaan, pitää paikkansa.

4. Tunnemme sidosryhmämme asiakkaista yhteistyökumppaneihin.
5. Tiedämme, mikä on lupauksemme eri sidosryhmille.
6. Pidämme sidosryhmiimme säännöllisesti yhteyttä.

7. Tiedämme, missä ja miten kohtaamme eri sidosryhmät.
8. Tiedämme, kuka vastaa yhteistyökumppaneiden yhteydenpidosta.
9. Tiedän, mikä osa sidosryhmille viestinnästä on omalla vastuullani.

10. Tunnistamme toiminnassamme olevat riskit.
11. Tiedämme, miten toimia, jos jokin menee pieleen.
12. Yrityksemme toiminta kestää kaikilta osin päivänvalon.

13. Tiedämme, mitä yhteistyökumppanimme meistä ajattelevat.
14. Seuraamme säännöllisesti sidosryhmien mielipiteitä.
15. Seuraamme säännöllisesti muutostrendejä.


Tässä vaiheessa mainetyösi on nyt.