CleandesignCenter syntyi ja kasvoi
toteuttamaan Lahtelaisen cleantechin kolmatta aaltoa

CleanDesingCenter on erilaisten osaajien verkosto, joka yhdistää cleantechin eli ympäristöä vähemmän kuormittavan tekniikan teolliseen muotoiluun. Kun tähän lisätään vielä käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta, on CleanDesignCenteristä syntynyt lahtelaisen cleantechin kolmas aalto. CleandesignCenterin toiminnan hahmottamisessa ja kiteyttämisessä mainekorttityöllä on ollut oleellinen merkitys.

CleanDesignCenter käynnistyi hankkeena, jossa haluttiin yhdistää Lahden alueen vahvuuksia uudella tavalla. Käytännön läheisellä teollisella muotoilulla on vahvat perinteet ja cleantech-klusterille on alueella rakennettu vankka perusta. Näiden lisäksi Lahden seudulta löytyy muun muassa muovin materiaaliosaamista sekä kiinnostusta hyödyntää erilaisia jätevirtoja.

Hankkeessa toteutetaan paikallisten pk-yritysten kanssa tuotekehitysprojekteja ja samalla luodaan CleanDesignCenterille omaa toimintamallia.

CDCenterin toimintamallin ytimeksi on hahmottunut co-design. Se tarkoittaa erilaisten osaajien yhteistyötä ja verkostoja tuotekehitysprojektin tueksi. Lahden osallistuminen Maailman muotoilupääkaupunkivuoteen toi tälle toiminnalle vauhtia, koska yhteistyön, tapaamisten ja toiminnan esittelyn konkreettiseksi paikaksi löytyivät tilat Mukkulasta.

Lisäksi CleanDesign-ajattelua on tehty tunnetuksi jakamalla kansainvälistä CleanDesign Awardia. Palkinnon jakajiksi valitaan menestyneitä ja näkyviä cleandesign-työtä tekeviä suuria yrityksiä ja palkinnon saajat ovat cleandesignia innovatiivisesti toteuttavia pieniä tai aloittavia yrityksiä, joille palkitseminen tuo lisää näkyvyyttä. Koordinoimalla palkitsemista CleanDesignCenter esittelee omaa ajattelumalliaan ja alan asiantuntijuutta.

Tällä hetkellä meneillään on kymmenkunta yritysten tuotekehitysprojektia. Niissä CleanDesignCenter on saattanut yhteen alueen pk-yrityksiä sekä muotoilijoita sekä muuta osaamista ja tavoitteena on kehittää ympäristöä vähemmän kuormittavia, käyttäjien tarvitsemia ja haluamia sekä yrityksen liiketoimintaa edistäviä palveluja ja tuotteita.

Lahden muotoiluosaaminen on tunnustettu myös valtakunnallisella tasolla muutenkin kuin osallisuutena Muotoiluvuoteen. Lahden muotoilun kehitysjohtaja Riikka Salokannel osallistui kansallisen muotoiluohjelman laatimiseen ja hänen aloitteestaan muotoiluohjelmassa painotetaan myös CleanDesign -ajatusmallia.

CleanDesign on aktiivisesti mukana lukuisissa muissakin uusissa hankkeissa sekä paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti yhdistämässä käytännönläheistä muotoilua ja kestävää, ympäristöä vähemmän kuormittavaa teknologiaa. Voi jopa sanoa, että kysyntä eli tarve on yllättänyt hankkeen toimijat.

Merkittävä paalutus jatkolle on se, että cleandesign-ajattelu on oleellinen osa Lahden alueella toimivan cleantech-klusterin kolmatta aaltoa.

Cleandesign yhteistyö kiinnostaa myös kansainvälisesti. Lahden ammattikorkeakoulun ja Wuxissa sijaitsevan Jiangjanin yhteistyö keskittyy nimenomaan cleandesigniin. WDC vuonna aloitettua, Pietariin ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvää cleandesign yhteistyötä teemalla vesi ja design valmistellaan myös.

 

CleanDesign ja maine

Maineajattelu kulki CleanDesingCenterin kehittymisen mukana sparraten toimintamallin hahmottamista, kartoittaen yhteistyöverkostoja sekä nostaen esille monenlaisia pohdittavia asioita niin nykytoiminnassa kuin tulevaisuuden suhteen. Mainetyön rooli on auttaa CDC-tekijöitä tekemään omasta työstään näkyvää, ennen kaikkea heille itselleen.

Mainekulma liittyi CDC-hankkeeseen alusta saakka. Tavoitteena oli vahvistaa tuotekehitysprojekteja tekevien yritysten maineen rakentamista. Hankkeen osatavoitteeksi tuli myös mainekortti-työkalun kehittäminen.

Ihan aluksi maineosaaminen pistettiin töihin hankkeen sisäisen yhteistyön vahvistamiseksi ja vauhdittamiseksi. Usean eri toimijan hankkeessa kannattaa aluksi pysähtyä hakemaan yhteistä tavoitetta ja yhteistä viestiä. Mitä tässä hankkeessa tehdään ja miten, siitähän mainetyössä on kysymys.

Mainekorttien kehittämiseen CleanDesignCenterin kanssa tehdystä työstä tuli merkittävä koeponnistus. CDC:n kanssa käytiin pitkin matkaa läpi mainekorttien peruskysymyksiä, mikä auttoi CDC:n toimintamallin hahmottamista ja kehittämistä. Tämä työ vahvisti käsitystä mainekorttien tarpeellisuudesta ja käyttökelpoisuudesta.