Mainetietoa verkossa:

Reputation Instituten Mainetesti Reputation Journey | Sivustolla voi suorittaa diagnostiikkatestin ja tarkistaa, missä mainematkan varrella yrityksesi menee. Instituutilla on myös Knowledge Center, jossa instituutin jäseninä ovat maineosaajat voivat verkostoitua.

Oxford University Centre for Corporate Reputation | Oxfordin yliopistossa toimiva maineeseen erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus, joka muun muassa julkaisee maineaiheisiin ja keisseihin perustuvaa Reputation Magazine -lehteä.

Reputation Lab | Reputation Rules -kirjan sivustolle on koottu maineenhallintaa käsittelevää tutkimustietoa helposti lähestyttävässä muodossa.

Pilkun paikka -blogin mainetekstit | ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n ylläpitämässä blogissa viestinnän asiantuntijat kirjoittavat yhteisöviestinnästä ja usein myös maineesta.

Mainekortit-ryhmä Facebookissa | Tämän sivuston taustalla vaikuttava Facebook-ryhmä, jossa suomalaiset maineosaajat verkostoituvat.

Mainemittareita:

RepTrak | 33 eri maassa ja globaalisti suoritettava mainemittaus. Paitsi yrityksiä, RepTrak mittaa myös kaupunkien ja maiden mainetta.

RepMap | Suomessa kehitetty mainemittari, jolla on vuodesta 2001 alkaen tehty mittauksia suomalaisten pörssiyritysten maineesta. Mittari on sovellettu myös Baltian maihin ja Venezuelaan.

Reputation Quotient | Charles Fombrunin kehittämä mittari, jota käytetään nykyisin Harris Interactiven vuosittaisessa mainemittauksessa.

Mainekirjallisuutta

Aula, Pekka & Heinonen, Jouni (2011). Maineen uusi aalto. Talentum.

Aula, Pekka & Mantere, Saku (2006). Hyvä yritys: Strateginen maineenhallinta. WSOYpro.

Aula, Pekka & Heinonen, Jouni (2002) Maine – Menestystekijä. WSOY.

Fombrun, Charles (1996). Reputation. Harvard Business School Press.

Heinonen, Jouni (2002). Mainejohtaja. Helsinki: WSOYpro.

Hyödyllistä mainetutkimusta

Aula, Pekka & Laaksonen, Salla-Maaria Reputational risk in digital publicity. Paper presented at Viestinnän tutkimuksen päivät, 12.-13.2.2010, University of Tampere, Finland.

Luoma-aho, V. (2005). Faith-holders as Social Capital of Finnish Public Organisations. University of Jyväskylä. – - Väitöskirjassa kehitettiin mainemittari suomalaisille julkishallinnon organisaatioille.

Luoma-aho, Vilma & Uskali, Turo & Heinonen, Jouni & Ainamo, Antti (2010). Corporate Reputation and the News Media in Finland. In Craig E. Carroll (toim.), Corporate Reputation and The News Media – Agenda-Setting Within Business News Coverage in Developed, Emerging, and Frontier Markets. Routledge. – - Kirja analysoi medianäkyvyyden merkitystä yrityksen maineelle.