Kortti 1: Mainestartti
Kortti 2: Mainelupaus
Kortti 3: Mainekohtaamiset
Kortti 4: Maineriskit
Kortti 5: Maineen seuranta
Kortti 6: Ässä
Kortti 7: Jokeri

Mainekortit on rakennettu niin, että ne toimivat jatkumona. Aloita siis työskentely kortista numero yksi. Korttien etupuolella on kysymyksiä, joiden kautta voit pohtia oman yrityksen toimintaa. Ohjeita ja kortin teemaa avaavaa tekstiä löytyy kortin kääntöpuolelta. Kortti kääntyy tällaisesta symbolista:
Kääntöpainike

Kortteja voi käydä läpi yksin tai ryhmän kanssa. Suosittelemme, että kokoatte ryhmän, joka koostuu johdon, henkilöstön, viestinnän ja mahdollisesti jopa sidosryhmien edustajista. Voitte käydä kortteja läpi yhdessä keskustellen tai vaihtoehtoisesti ensin itsenäisesti työskennellen. Kootkaa lopuksi tulokset yhteen.

Korteista on saatavilla myös tulostettava versio (pdf).