Mitä maine on?

Oletetaan, että olet kirvesmies. Hoidat työsi tunnollisesti ja asiakkaasi ovat sinuun tyytyväisiä. Et kuitenkaan mainosta itseäsi missään, etkä muutenkaan pidä osaamisestasi ääntä. Kesäkausi alkaa ja mökkeilijät saapuvat paikkakunnallesi. Yksi haluaa uuden piharakennuksen, toinen laiturin, kolmas ehkä pation. He kyselevät tekijää. Tarinat alkavat kiertää. Maineesi kiirii pitkin paikkakuntaa. Ja yhtäkkiä olet tienoon kysytyin kirvesmies. Mutta sinun on oltava maineesi veroinen tai työ loppuvat. Tarinat kulkevat myös huonosta tekijästä.

Tarina kirvesmiehestä kiteyttää maineen merkityksen. Kun ihmisillä ei ole omakohtaista kokemusta päätöksensä kohteesta, he tekevät valintansa toisten ihmisten suositusten ja kuulemiensa tarinoiden eli kohteen maineen perusteella. Ystävän, tuttavan tai muuten luotettavan henkilön suositus tai ”arvottava maininta” esimerkiksi kirvesmiehen työn laadusta voi olla hyvä tai huono. Kummassakin tapauksessa maininta vaikuttaa päätöksentekijän käyttäytymiseen.

Maineen olemus voidaan tiivistää kolmeen:

Maine on jotain, mistä puhutaan ja kerrotaan. Maineen ytimessä on siis se, mitä yrityksestäsi sanotaan, mainitaan.
Maineeseen liittyy aina kohteestaan jonkinlainen arviointi, joka voi olla hyvä tai huono ja joka erottaa kohteen toisesta vastaavasta.
Maine on olemassa yrityksen ulkopuolella, se on aina toisten keskuudessa vallalla oleva käsitys yrityksestäsi, nimitetään näitä “toisia” sitten sidosryhmiksi, intressiryhmiksi tai muiksi.
Maine merkitsee kaikille yrityksille suotuisia toimintaedellytyksiä. Huono maine sen sijaan vaikeuttaa organisaation / vai sanotaanko yrityksen toimintaa ja tekee sen elinolosuhteet kehnoiksi. Maine seuraa yritystä kaikkialle ja vaikuttaa kaikkeen toimintaan.

Mainetta pitää rakentaa ja huoltaa samalla tavalla kuin rakennuksia. Ensinnäkin hyvä maine ei synny ilman hyvää suunnittelua ja piirustuksia, kuten ei talokaan. Toiseksi hyvä maine tarvitsee hyviä ihmisiä, maineen rakentajia. Ja kolmanneksi hyvä maine ei ole koskaan itsestäänselvyys, vaan siitä on huolehdittava joka päivä, kuten talojakin on huollettava ja ylläpidettävä. Maineen arkkitehtuuri on suunnitelmallista maineen rakentamista yhteistyössä yrityksen sidosryhmien kanssa.

Hyvä maine toimii kuin magneetti. Se vetää puoleensa tärkeitä sidosryhmiä ja vaikuttaa niiden käyttäytymiseen, kulutus-, osto- ja sijoituspäätöksiin. Mitä parempi maine, sitä todennäköisemmin oma henkilöstö, kuluttajat, sijoittajat, rahoittajat ja media tekevät päätelmiään ja tulkintojaan yrityksen hyväksi. Ja kääntäen, mitä huonompi maine, sitä luotaantyöntävämpänä yritystä pidetään ja sitä vähemmän sen kanssa halutaan olla tekemisissä. Maine on vetovoimaa, joka kumpuaa yrityksen historiasta, suuntautuu tulevaisuuteen ja on aina suhteessa joihinkin muihin yrityksiin.

Vanha viisaus pitää paikkansa. Jos sinä et kerro tarinaasi, joku muu tekee sen puolestasi. Hyvän maineen saavuttamiseksi ei siis riitä, että yritys tekee asioita oikein ja oikeita asioita, vaan näistä tekemisistä täytyy myös osata kertoa muille.